Koneiden vuokraus

Vuokrausehdot

Kerhon käyttöluvissa on kaksi lentokonetta, OH-CIP ja OH-CFJ. Koneiden omistajat vastaavat niiden lentokelpoisuudesta ja riittävästä vakuuttamisesta. Vahingon sattuessa on vuokraaja velvollinen korvaamaan omistajalle kaskovakuutuksen omavastuuosuuden, joka löytyy kunkin koneen vakuutustodistuksesta. Koneita vuokrataan vain kerhon jäsenille. Vuokraustoiminnan lisäksi koneita käytetään koulutus-, palolento- ja SAR-lentotoimintaan kerhon tarpeiden mukaisesti.

Koneen vuokraajalla on oltava tyyppikoulutus vuokraamaansa koneeseen. Tyyppikoulutuksen voi suorittaa kerhon lennonopettajan kanssa. Koulutus sisältää käsikirjakuulustelun ja koululennon. Epäselvissä tapauksissa vaaditaan tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa.

Käsikirjakuulustelulomake: https://asiointi.traficom.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/LU3240
Koneiden käsikirjat (POH, Pilot Operating Handbook) löytyvät Aviatronin materiaalipankista.

Jos on ollut lentämättä päällikkönä 90 vrk, on lennettävä yksin kolme lentoonlähtöä ja laskua tai koululento opettajan kanssa, ennen kuin voi ottaa matkustajia mukaansa.

Viime mainittua ilmailumääräystä on laajennettu nelipaikkaisen OH-CFJ-koneen osalta siten, että alle 150 tunnin lentokokemuksella vaaditaan koululento, jos ei ole lentänyt ko. koneella päällikkönä viimeisen 90 vrk:n aikana. Koululennon yhteydessä opettaja kuulustelee käsikirjan oleellisilta osin, kuten kuormauksen, lentoonlähtömatkan, maksimin sivutuulikomponentin, laskuharjoitukset maksimikuormalla, kaasuttimen imuilman lämmittimen käytön jne. Koululento kuitataan oppilaan lentopäiväkirjaan.

Vuokraajan on varattava kone varauskalenterista (Aviatron) hyvissä ajoin ennen lentoa. Jos koneella ei ole varauksia, sillä voi lentää lyhyen paikallislennon (alle puoli tuntia) myös ilman varausta, kuitenkin siten, että kone on seisontapaikalla viimeistään ennen seuraavan varauksen alkamista.

Koneet on tarkoitettu ensisijaisesti koulutusta, palo- ja SAR-lentoja ja harjoittelua varten. Pidempiaikaiset varaukset (yli yksi päivä) on sovittava aina erikseen konevastaavan kanssa ristiriitojen välttämiseksi.

Jos koneessa ilmenee vikoja, niistä on raportoitava välittömästi lennon jälkeen konevastaavalle. Jokaisen vuokraajan on huolehdittava, että kone palautetaan siistissä kunnossa valmiina seuraavalle lennolle.

Tankkaus

Koneiden tankkaus pyritään huolehtimaan konevastaavien toimesta niin, että koneet ovat valmiiksi tankattuina halvemmalla MOGAS-polttoaineella. Koneen voi tarvittaessa tankata itse käyttäen AVGAS 100LL -polttoainetta.

Polttoaineen hinta kuuluu konevuokraan. Tankkauksen summa hyvitetään tankkaajalle kuittia vastaan. Jos tankkauksesta ei saa kuittia, myös kopio tiliotteesta tankkaustapahtuman osalta käy. Hätätapauksessa valokuva polttoainemittarin näytöstä riittää. Tankkaussummaa ei saa vähentää omatoimisesti koneen vuokrahinnasta kirjanpidon vuoksi.

Kuitti tankkauksesta ja tilinumero lähetetään konevastaavalle tankkauksen jälkeen. Konevastaava maksaa summan takaisin tankkaajan ilmoittamalle tilille.

Tankattu polttoainemäärä ja -tyyppi on aina kirjattava koneen lokikirjaan vastaavan lennon kohdalle.

Koneita saa tankata vain tankkauspaikalla.

Yleisiä ohjeita

Vesinäyte

Vesinäytettä ei saa kaataa seisontapaikalle. Bensiini on liuotin ja se tuhoaa asfaltin ja koneiden renkaat. Vesinäytteen kaatamista betonipainon päälle on myös vältettävä. Bensiini tuhoaa koneen ankkurointinarut.

Puhtaan polttoaineen voi kaataa suoraan näytteenottoputkesta takaisin tankkiin. Likainen tai vettä sisältävä polttoaine on kaadettava tankkauspaikalla olevaan keruusäiliöön. Tätä varten kannattaa varata esimerkiksi tyhjä limsapullo, jota voi käyttää näytteiden kuljettamiseen.

Tuulilasin puhtaus

Kesäisin koneen tuulilasiin kertyy hyönteisten jäänteitä. Nämä on pestävä pois jokaisen lennon jälkeen. Pesua varten koneen tarvikelaatikossa on puhdistusaine (Pledge huonekaluspray), joka on tehokas hyönteisjäämien poistoon. Suihkuta ainetta kevyesti tuulilasille, anna vaikuttaa hetki ja pyyhi pois. Vältä hankaamista! Lasi tulee puhdistaa pitkin vedoin koneen pituusakselin suuntaisesti tarkoitukseen soveltuvalla rätillä, esimerkiksi nenäliinalla tai kuituliinalla.

Hinnasto ja maksaminen

Koneiden vuokrahinnat sisältävät polttoaineen. Hinnat pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina, mutta niitä voidaan joutua tarkistamaan esimerkiksi polttoaineen hinnan muuttuessa.

Vuokrahinta lasketaan minuutin tarkkuudella blokkiajan mukaan, eli siitä hetkestä, kun ensimmäistä kertaa lähdetään liikkeelle lentoonlähtöä varten (off block) siihen hetkeen, kun kone pysähtyy lennon jälkeen seisontapaikalle (on block).

Koneiden vuokra maksetaan konekohtaiselle tilille. Tilinumero löytyy kunkin koneen lokikirjakansiosta.

Hinnat 18.3.2024 alkaen:

OH-CIP: 140 € / h
OH-CFJ: 180 € / h

Kalustomaksu

Kalustomaksu on vuosittain kerättävä maksu kiinteiden kulujen, kuten hallivuokran, vakuutusten ja viranomaisasiakirjojen kattamiseksi. Koneiden vuokraajan on maksettava kalustomaksu oma-aloitteisesti kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä kerhon tilille. Kalustomaksu on molemmille koneille yhteinen, joten se tarvitsee maksaa vain kerran vuodessa.

Kalustomaksu vuodelle 2024: 100 €

Lentopaikkamaksut

Lahti-Vesivehmaa EFLA

EFLA on kerhon koneiden kotikenttä. Kaikki kentän kustannukset sisältyvät konevuokraan ja vuosittaiseen kalustomaksuun.

Finavian kentät

Yhdistys ostaa vuosittain kausikortin OH-CIP:hen Finavian ylläpitämille lentokentille. Kausikortin kustannukset sisältyvät koneen vuokraan, joten vuokraajan ei tarvitse huolehtia laskeutumismaksuista näille kentille. Ennen lentoa kannattaa kuitenkin varmistaa, että kausikortti löytyy koneen lokikirjan välistä ja on voimassa.

OH-CFJ:n tapauksessa konevastaavalta kannattaa tarkistaa, onko kausikortti hankittu. Jos ei ole, laskeutumismaksusta vastaa koneen vuokraaja.

Huom! Kausikortti ei kata laskeutumista Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Finavian kentille lentävän kannattaa varmistaa kulkuoikeus yleisilmailuportista kentän ulkopuolelle. Kulunohjaus toimii puhelimella, ja kulkuoikeus haetaan erikseen: https://www.finavia.fi/fi/yleisilmailijoille/kulkuoikeus?navref=paragraph

Muut kentät

Muille kuin Finavian kentille lennettäessä mahdollisista laskeutumis- ja seisontapaikkamaksuista vastaa koneen vuokraaja. Tällaisia kenttiä ovat esimerkiksi Hyvinkää (EFHV) ja Nummela (EFNU).